Mistijden

Elke zondag is de Hoogmis om 10:00 uur volgens de oude Ritus (de Buitengewone vorm/Tridentijnse H.Mis)
Op Hoogfeestdagen is na de H.Mis; kort lof


Gebedstijden Karmelbroeders:Dagorde

Voor de H.Missen door de week, graag even bellen naar 0032(0)16-461337

De kapel is iedere dag open:
Zomers van 8:30 uur tot 20:00 uur en 's winters van 8:30 uur tot 18:00 uur, voor een bezoek aan het H.Sacrament en/of voor gewoon een kaarsje op te steken. Eveneens kunt u uw gebedsintenties noteren in het boek, dat in het portaal ligt.

Maandrooster van april 2017

Ook is het mogelijk om uw kind te laten dopen in onze kapel, uiteraard met goedkeuring van de plaatselijke Pastoor.

Een Requemmis in onze kapel behoort ook tot de mogelijkheden.
Indien u uw wensen bij het overlijden wil laten vastleggen, dan is een formulier 'Beschikking bij het overlijden', bij ons te verkrijgen.
Men moet denken aan:

1. Geen actieve euthanasie, bij twijfel ligt de beschikkingsmacht bij een traditioneel Roomskatholiek Priester.
2. Ondertekende heeft geen/wel donorcodicil/registratie,
3. Geestelijke bijstand van een traditionele Rooms-katholieke priester,
4. Sacrament van de stervenden,
5. Begraven worden,
6. Uitvaartdienst moet een tridentijnse H.Mis zijn,
7. Andere wensen.